PARTNERS - domein ‘veiligheid’
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
RUBRIEKEN
DIENSTVERLENING BODEM LUCHT GELUID AFVAL & RECYCLING WATER VEILIGHEID ENERGIE
.
[VEILIGHEID]    is    de    mate    van    afwezigheid    van    potentiële oorzaken   van   een   gevaarlijke   situatie   of   de   mate   van   aanwezigheid   van beschermende   maatregelen   tegen   deze   potentiële   oorzaken.   Veiligheid is    een    relatief    begrip,    aangezien    niets    onder    alle    omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het   begrip   veiligheid   bestaat   zowel   rationeel   als   denkbeeldig.   Rationeel kunnen   er   allerlei   berekeningen   worden   toegepast   op   een   situatie   om   te bepalen   of   deze   veilig   is.   Daarnaast   is   er   nog   denkbeeldige   veiligheid. Iemand   kan   zich   veilig   voelen   maar   het   rationeel   gezien   niet   zijn   en andersom.   Dit   wordt   ook   wel   schijnveiligheid   (resp.   schijnonveiligheid) genoemd. Om   de   veiligheid   te   waarborgen   bestaat   er   regelgeving.   Zo   moeten bijvoorbeeld   drukvaten   aan   strenge   eisen   voldoen   om   explosiegevaar   te minimaliseren   en   moeten   gebouwen   voldoen   aan   allerlei   brandveilig- heidseisen   om   in   geval   van   brand   het   aantal   slachtoffers   en   de   schade te minimaliseren. bron: WIKIPEDIA [DIGITALE VERSIE HFDST.VEILIGHEID] Op uw vraag sturen wij u een digtale kopie van dit hoofdstuk. Aanvragen kunt u indienen via info@milieugids.be […]
Google+