Uitgever Amanti bvba - BE0808.551.814 Mercatorstraat 16 - B 9100 Sint-Niklaas Tel: +32 (0)3/336.15.50 - Fax: +32 (0)3/336.15.53 GSM: +32 (0)475/98.39.63 info@amanti.be www.amanti.be Inhoud - een advertentieruimte in water / bodem / afval en recycling / lucht / energie / geluid en algemene dienstverlening - een rubriekgedeelte waarin uw bedrijf zich per specialisatie kan presenteren - een index met de bedrijfsprofielen op alfabetische volgorde - mogelijkheden tot toevoeging van redactionele tekst Verspreiding - de online uitgave is voor iedereen toegankelijk, zonder vergoeding of restricties; - de papieren uitgave wordt onder meer aan volgende doelgroepen verstrekt:   provinciale milieudiensten, gemeentelijke milieudiensten, milieuadviesbureaus, de milieuverantwoordelijke in het   bedrijfsleven; - de papieren uitgave wordt tevens op de bekendste milieu-, industrie- en energiebeurzen verdeeld; - de papieren uitgave wordt tevens aan alle instanties die daarom verzoeken, overgemaakt. - via o.a. de domeinnamen milieugids.be, guidedelenvironnement.be, bodem.be, lucht.be, ecoguide.eu, afvalenrecycling.be,    algemenedienstverlening.be, milieuwetten.be komt de info van elke deelnemer online te staan en wordt er een link naar de    website van de adverteerder voorzien; - van zodra alle gegevens in ons bezit zijn, worden deze onmiddellijk online geplaatst; - via geregelde e-mailacties wordt de uitgave extra onder de aandacht gebracht; - de deelnemende bedrijven kunnen hun persberichten en andere belangrijke mededelingen desgewenst laten opnemen in   één van onze nieuwsbrieven en/of op de betreffende websites; - een adverterend bedrijf kan ervoor opteren om zijn banner op www.milieugids.be te laten verschijnen. Technische specificaties Oplage:          7.000 exemplaren + verspreiding op de belangrijkste milieu-, industrie- en energiebeurzen Formaat:        A4 Druk:              Full-color Verschijning:  Jaarlijks in oktober-november
FR
Ontwerp en uitvoering van het handboek en de website Het meest gebruikte milieuhandboek van België, en de meest geraadpleegde milieu- en industrie website
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
Google+