RUBRIEKEN Bodem
3.1 DE JURIDISCHE ADVISEURS - LES CONSEILLERS JURIDIQUES advies, milieujuridisch conseils juridiques environnement Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 milieuwetgeving, advies législation de l’environnement, conseils Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40 Trevi                                                    B-9050 Gentbrugge                             +32 (0)9 220 05 77 vergunningsprocedures, juridische begeleiding van procédes d’autorisation, assistance juridique Uw gegevens hier? Laat het ons weten! 3.2 DE ONDERZOEKERS - LES CHERCHEURS afvalstoffen, analyse van déchets solides, analyse de ETS (European Tech Serv) B-8600 Diksmuide +32 51 81 00 10 Eurofins                                 B-9810 Nazareth                                +32 (0)9 222 77 59 bemonsteren van afvalstromen échantillonnage de flux de déchets Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 bodemonderzoek examen du sol Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40 RAE B-2321 Hoogstraten +32 (0)3 313 80 03 VITO                                                    B-2400 Mol                                           +32 (0)14 33 55 11 bodems, analyse van sols, analyse de Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 bodemverontreiniging, karakterisering van pollution du sol, caractérisation de RAE B-2321 Hoogstraten +32 (0)3 313 80 03 Tractebel Engineering B-1200 Brussel +32 (0)2 773 91 11 bodemverontreiniging, meting van pollution du sol, mesure Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 boringen voor monsterafname forages pour prise d'échantillons Jansen Merksplas B-2330 Merksplas +32 (0)14 63 31 52 grondlaboratoria laboratoires de sol Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 grondwater, analyse van eaux souterraines, analyse des Eurofins                                 B-9810 Nazareth                       +32 (0)9 222 77 59 grondwaterlaboratoria laboratoires d’eaux souterraines Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 grondwateronderzoek recherche d’eaux souterraines Uw gegevens hier? Laat het ons weten! indicatief grond en grondwateronderzoek recherché indicative de sols et eaux souterraines Uw gegevens hier? Laat het ons weten! milieu audits audits d’environnement Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40 Trevi                                                    B-9050 Gentbrugge                              +32 (0)9 220 05 77 milieu coördinator coordinateur d’environnement Energiemissie NL-2134 BA Hoofddorp +32 (0)53 89 36 01 Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40 milieu coördinator, bijstaan van interne assistance d’un coordinateur d’environnement interne Uw gegevens hier? Laat het ons weten! milieu coördinator, extern coordinateur d’environnement externe Uw gegevens hier? Laat het ons weten! milieuzorgsystemen, het ondersteunen en stimuleren van systèmes de protection de l’environnement, soutenir et stimules les SBM Opleidingen B-8200 Brugge +32 (0)50 40 30 60 Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31 onderwaterbodems, analyse van sol inondé, analyse de Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 risico inventarisatie inventaire des risques Uw gegevens hier? Laat het ons weten! ruimtelijke ordening, advies aménagement du territoire, conseil Uw gegevens hier? Laat het ons weten! second opinion deuxièmes avis Uw gegevens hier? Laat het ons weten! waterbodemresearch fonds d’eau, recherche Eurofins                                 B-9810 Nazareth                        +32 (0)9 222 77 59 VITO                                                    B-2400 Mol                                           +32 (0)14 33 55 11 3.3 SANERING, ADVIES - ASSAINISSEMENT, CONSEIL bodemsanering, advies assainissement du sol, conseil Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 Bioterra                                        B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 D’Hollander B-2070 Zwijndrecht +32 (0)3 250 54 11 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Envisan                                                B-9308 Hofstade-Aalst                         +32 (0)53 73 16 52 Jansen Merksplas                 B-2330 Merksplas                            +32 (0)14 63 31 52 RAE Benelux B-2321 Hoogstraten +32 (0)3 313 80 03 Tractebel Engineering B-1200 Brussel +32 (0)2 773 91 11 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 grondwatersanering, advies eaux souterraines, conseil Bioterra                                          B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Melspring NL-6881NG Velp +31 26 384 2042 Trevi                                                    B-9050 Gentbrugge                             +32 (0)9 220 05 77 rioleringstechnieken, advies techniques d’égouts, conseil DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 saneringstechnologieën, ontwikkeling van développement de technologies d’assainissement DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 VITO                                                    B-2400 Mol                                           +32 (0)14 33 55 11 waterbodemsanering, advies assainissement des fonds d’eau, conseil Bioterra                                       B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 3.5 PREVENTIE - PREVENTION bodembeheer, advies gestion du sol, conseil Tractebel Engineering B-1200 Brussel +32 (0)2 773 91 11 3.6 SANERING, UITVOERING - ASSAINISSEMENT, REALISATION Carmans                                            B-3560 Lummen                                   +32 (0)11 45 48 45 RAE B-2321 Hoogstraten +32 (0)3 313 80 03 Transmosca B-7134 Ressaix +32 64 36 96 98 bodemsanering assainissement du sol Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 Carmans                                             B-3560 Lummen                                  +32 (0)11 45 48 45 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Envisan                                                B-9308 Hofstade-Aalst                        +32 (0)53 73 16 52 Groundwater                          B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                             NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 Petillion Group B-8900 Ieper +32 (0)57 48 87 86 Trevi                                                    B-9050 Gentbrugge                              +32 (0)9 220 05 77 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 bodemreiniging nettoyage du sol Bioterra                                          B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                        B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 Carmans                                             B-3560 Lummen                                   +32 (0)11 45 48 45 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 Envisan                                                B-9308 Hofstade-Aalst                         +32 (0)53 73 16 52 Groundwater                             B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                              NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 extractie van verontreiniging uit bodems extraction de pollutions du sol Bioterra                                         B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                        B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Groundwater                               B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Grounwater                               NL-3047 AN Rotterdam                       +31 (0)10 2382850 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 grondafvoer t.b.v. bodemsaneringen évacuation des sols pour assaissement du sol Carmans                                           B-3560 Lummen                                  +32 (0)11 45 48 45 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 grondopzuiging Jansen Merksplas                           B-2330 Merksplas                            +32 (0)14 63 31 52 grondontgraving t.b.v. bodemsaneringen excavation du sol pour assainissement du sol Bioterra                                          B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                          B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 Carmans                                              B-3560 Lummen                                  +32 (0)11 45 48 45 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 Groundwater                               B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                               NL-3047 AN Rotterdam                       +31 (0)10 2382850 Petillion Group B-8900 Ieper +32 (0)57 48 87 86 grondreiniging, algemeen nettoyage du sol, général Bioterra                                        B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                          B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 Carmans                                             B-3560 Lummen                                   +32 (0)11 45 48 45 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Petillion Group B-8900 Ieper +32 (0)57 48 87 86 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 Smet Rental B-9130 Verrebroek +32 3 773 54 69 grondreiniging, thermisch nettoyage du sol, thermique Groundwater                            B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                             NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 grondwaterzuivering, algemeen purifi cation des eaux souterraines, général Bioterra                                          B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                          B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Envisan                                                B-9308 Hofstade-Aalst                         +32 (0)53 73 16 52 Melspring NL-6881NG Velp +31 26 384 2042 grondzuigtechnieken Jansen Merksplas                                        B-2330 Merksplas                            +32 (0)14 63 31 52 insitu bodemreiniging en isolatie nettoyage et isolation insitu du sol Bioterra                                         B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                        B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 insitu chemische afbraak van bodemvervuiling décomposition chimique insitu de matières polluantes du sol Bioterra                                        B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                         B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 Groundwater                               B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                              NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 insitu grond en grondwaterreiniging nettoyage insitu des sols et eaux souterraines Bioterra                                          B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                          B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 Envisan                                                B-9308 Hofstade-Aalst                         +32 (0)53 73 16 52 Groundwater                             B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                             NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 insitu microbiologische afbraak van bodemvervuiling décomposition microbiologique insitu de matières polluantes du sol Groundwater                             B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                              NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 landfarming Uw gegevens hier? Laat het ons weten! overkappingen en hallen voor bodemsanering couvertures et halls pour assainissement du sol Veldeman                                          B-3960 Bree                            +32 (0)89 47 31 31 reiniging van chemisch vervuilde grond nettoyage de sols chimiquement pollués Bioterra                                         B-3660 Opglabbeek                             +32 (0)89 85 89 85 Bioterra                                          B-3800 Sint-Truiden                             +32 (0)89 85 89 85 Groundwater                             B-1060 Brussel                                     +32 (0)2 543 44 49 Groundwater                              NL-3047 AN Rotterdam                        +31 (0)10 2382850 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 tankreiniging nettoyage de réservoirs IPSAM B-2910 Essen +32 (0)36 70 17 77 MATCO B-8790 Waregem +32 (0)56 78 80 60
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
Google+