RUBRIEKEN Afval & Recycling
Carmans B-3560 Lummen +32 (0)11 45 48 45 Sita                                                      B-1130 Haren                        +32 (0)800 90 789 4.0 AFVALVERWERKING - TRAITEMENT DE DÉCHETS warmtekracht-koppeling op biomassa (biogas, stortgas, slibgas) en aardgas cogénération sur base de biomasse (biogaz, gaz de la décharge, gaz des boues) et gaz naturel Van Wingen B-9940 Evergem +32 (0)9 253 08 00 4.1 ADVIES EN INGENIEURSBUREAUS - BUREAUX DE CONSEILS ET BUREAUX D’ETUDES Denios B-2980 Zoersel +32 (0)3 312 00 87 advies en ingenieursbureaus bureaux de conseils et bureaux d’études Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 Sweco Belgium B-1000 Brussel +32 2 383 06 40 Tractebel Engineering B-1200 Brussel +32 (0)2 773 91 11 Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31  Gemakbak NL-4271BS Dussen +31 (0)6 53379550 afvalbeheer, advies over déchets, conseil sur SBM Opleidingen B-8200 Brugge +32 (0)50 40 30 60 Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69 Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31 afvalstoffenbeheer, advies, gestion de déchets, conseil MATCO B-8790 Waregem +32 (0)56 78 80 60 SBM Opleidingen B-8200 Brugge +32 (0)50 40 30 60 Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69 VITO                                                    B-2400 Mol                                      +32 (0)14 33 55 11 Transmosca B-7134 Ressaix +32 64 36 96 98 afvalverwerking, advies traitement de déchets, conseil D’Hollander                      B-9120 Kallo                               +32 (0)3 575 95 33 Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69 VITO                                                    B-2400 Mol                                      +32 (0)14 33 55 11 civiel-technisch advies, compostering, advies conseil civil-technique, compostage, conseils Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31 inzameling van afval, advies collecte de déchets, conseil MATCO B-8790 Waregem +32 (0)56 78 80 60 Welvaarts Weegsystemen                  NL-5215MC den Bosch          +31 (0)73 6 927 927 preventieadviezen afval conseils préventifs déchets SBM Opleidingen B-8200 Brugge +32 (0)50 40 30 60 4.2 UITVOERING - REALISATION Gemakbak NL-4271BS Dussen +31 (0)6 53379550 Transmosca B-7134 Ressaix +32 64 36 96 98 afvalverwerkingsinrichtingen, algemeen institutions de traitement de déchets, général Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 Cover-All www.coverallbenelux.nl +31 (0)252 621 296 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                   +32 (0)3 250 54 11 M.C. TEC NL-4283 JN Giessen +31 (0)183 44 50 50 Recupel B-1030 Brussel +32 (0)800 403 88 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69 compostering compostage Cover-All www.coverallbenelux.nl +31 (0)252 621 296 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 overkappingen en hallen voor compostering, opslag en afvalverwerking couvertures et halls pour le compostage, le stockage et le traitement des déchets Veldeman                                          B-3960 Bree                            +32 (0)89 47 31 31 vergisting fermentation Cover-All www.coverallbenelux.nl +31 (0)252 621 296 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 4.3 STORTPLAATSEN - DECHARGES stortplaatsen met asbestacceptatie décharges avec acceptation d’ amiante Indaver                                           B-2800 Mechelen                              +32 (0)15 28 80 00 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 verbrandingsinstallaties, afvalverwerkingsinrichtingen met incinération, institutions de traitement de déchets avec Indaver                                                B-2800 Mechelen                              +32 (0)15 28 80 00 stortplaatsen voor huishoudelijk afval en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen décharges pour déchets ménagers et des déchets industriels assimilés Indaver                                                B-2800 Mechelen                              +32 (0)15 28 80 00 4.4 AFVALWATERVERWERKING EN HULPMIDDELEN - TRAITEMENT DES EAUX USEES ET MOYENS AUXILIAIRES IPSAM B-2910 Essen +32 (0)36 70 17 77 Gemakbak NL-4271BS Dussen +31 (0)6 53379550 Melspring NL-6881NG Velp +31 26 384 2042 slibontwatering déshydratation de boues Uw gegevens hier? Laat het ons weten! slibverwerking traitement de boues Carmans                                             B-3560 Lummen                              +32 (0)11 45 48 45 slibverwerking, industrieel traitement de boues industrielles 4.5 DEPONEREN VAN - DECHARGE DE deponeren, algemeen décharge, général Cover-All www.coverallbenelux.nl +31 (0)252 621 296 Indaver                                                B-2800 Mechelen                              +32 (0)15 28 80 00 Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31 Transmosca B-7134 Ressaix +32 64 36 96 98  gevaarlijk afval, deponeren van déchets dangereux, décharge des Indaver                                                B-2800 Mechelen                              +32 (0)15 28 80 00 huishoudelijk afval, deponeren van déchets ménagers, décharge des Indaver                                                B-2800 Mechelen                                  +32 (0)15 28 80 00 industrieel afval, deponeren van déchets industriels, décharge des Indaver                                                B-2800 Mechelen                                  +32 (0)15 28 80 00 inrichten van stortplaatsen aménagement de décharges DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Envisan B-9308 Hofstade +32 (0)53 73 16 52 overkappingen en hallen voor compostering, opslag en afvalverwerking couvertures et halls pour le compostage, le stockage et le traitement des déchets Veldeman                                          B-3960 Bree                            +32 (0)89 47 31 31 4.6 IMMOBILISATIE VAN - IMMOBILISATION DE chemicaliën, immobilisatie van produits chimiques, immobilisation de Remondis                                            B-4041 Milmort                                     +32 (0)4 228 85 60 gevaarlijk afval, immobilisatie van déchets dangereux, immobilisation de Indaver B-2800 Mechelen +32 (0)15 28 80 00 Remondis                                            B-4041 Milmort                                     +32 (0)4 228 85 60 grond, verontreinigde, immobilisatie van sols pollués, immobilisation de DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Envisan B-9308 Hofstade +32 (0)53 73 16 52 Theo Pouw Groep NL-3504 AC Utrecht +31 (0)30 242 52 62 slib, immobilisatie van boues, immobilisation de DEC                                                     B-2070 Zwijndrecht                              +32 (0)3 250 54 11 Envisan B-9308 Hofstade +32 (0)53 73 16 52 4.7 INZAMELING VAN - COLLECTE DE inzameling algemeen collecte de, général Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 (0)6 53799521 Febelauto B-1200 Brussel +32 2 778 64 62 IPSAM Technology                              B-2910 Essen                                       +32 (0)3 670 17 77 MATCO B-8790 Waregem +32 (0)56 78 80 60 Welvaarts Weegsystemen                   NL- 5215 MC Den Bosch                      +31 (0)73 6 927 927 Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31 batterijen, inzameling van batteries, collecte de Febelauto B-1200 Brussel +32 2 778 64 62 Vanhees Metalen B-3920 Lommel +32 (0)14 81 07 23 bedrijfsafval, inzameling van déchets industriels, collecte de Galloo B-8930 Menen +32 56 52 13 00 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 Vanhees Metalen B-3920 Lommel +32 (0)14 81 07 23 Welvaarts Weegsystemen                    NL-5215 MC den Bosch                       +31 (0)73 6 927 927 gevaarlijk afval, inzameling van déchets dangereux, collecte de Indaver                                                B-2800 Mechelen                                  +32 (0)15 28 80 00 Remondis                                            B-4041 Milmort                                     +32 (0)4 228 85 60 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 Transmosca B-7134 Ressaix +32 64 36 96 98 gasontladingslampen, inzameling van lampes à décharges de gaz, collecte de Recupel B-1030 Brussel +32 (0)800 403 88 groenafval, inzameling van dechets de balayures, de marché et déchets volants, collecte de Uw gegevens hier? Laat het ons weten! kunststoffen matières synthétiques Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69 veeg, markt en zwerfafval, inzameling van déchets de balayures, de marché et déchets volants, collecte de Carmans                                              B-3560 Lummen                                   +32 (0)11 45 48 45 ziekenhuisafval, inzameling van déchets hospitaliers, collecte de Indaver                                                B-2800 Mechelen                     +32 (0)15 28 80 00 Vanheede B-8940 Geluwe +32 (0)56 52 16 21 Plastic Omnium B-9400 Ninove +32 (0)54 31 31 31 4.8 MESTVERWERKING - TRAITEMENT D’ENGRAIS Antea Group NL-4904 SJ Oosterhout +31 6 53799521 Gemakbak NL-4271BS Dussen +31 6 53379550 Longin                                                 B-3110 Rotselaar                                 +32 16 44 80 20 Melspring NL-6881NG Velp  +31 26 384 2042 Smet Rental B-9130 Verrebroek +32 3 773 54 69 Trevi                                                    B-9050 Gentbrugge                              +32 9 220 05 77 Welvaarts Weegsystemen                   NL-5215 MC den Bosch                       +31 73 6 927 927 4.9 OPSLAG EN OVERSLAG VAN - STOCKAGE ET TRANSBORDEMENT DE D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 Denios B-2980 Zoersel                                     +32 (0)3 312 00 87 Gemakbak NL-4271BS Dussen +31 (0)6 53379550 industrieel afval déchets industriels Cover-All www.coverallbenelux.nl +31 (0)252 621 296 MATCO B-8790 Waregem +32 (0)56 78 80 60 Remondis                                            B-4041 Milmort                                     +32 (0)4 228 85 60 Welvaarts Weegsystemen                   NL-5215 MC den Bosch                       +31 (0)73 6 927 927 huishoudelijk afval en KGA Déchets ménagerset kga Remondis                                            B-4041 Milmort                                     +32 (0)4 228 85 60 kunststoffen matières synthétiques Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69 overkappingen en hallen voor compostering, opslag en afvalverwerking couvertures et halls pour le compostage, le stockage et le traitement des déchets Veldeman                                          B-3960 Bree                            +32 (0)89 47 31 31 4.10 RECYCLING VAN - RECYCLAGE DE Gemakbak NL-4271BS Dussen +31 (0)6 53379550 recycling algemeen recyclage, général BIOTERRA                                        B-3660 Opglabbeek                              +32 (0)89 85 89 85 Cover-All www.coverallbenelux.nl +31 (0)252 621 296 D’Hollander B-9120 Kallo +32 (0)3 575 95 33 Galloo B-8930 Menen +32 56 52 13 00 Indaver                                                B-2800 Mechelen                                 +32 (0)15 28 80 00 RAE B-2321 Hoogstraten +32 (0)3 313 80 03 Recupel B-1030 Brussel +32 (0)800 403 88 Theo Pouw Groep                               NL-3504 AC Utrecht                             +31 (0)30 2425262 TraMat NL-4241 WR Arkel +31 (0)183 565 333 Vanhees Metalen B-3920 Lommel +32 (0)14 81 07 23 Van Werven NL-8256 PB Biddinghuizen +32 (0)475 69 66 69
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
Google+