FR
PEFC
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
partnerfiche
Bedrijfsnaam PEFC Belgium vzw BTW BE 0461.993.776 Contactpersonen + functie Véronique Chapelle - Companies/ Sponsoring & Ads/ Finance Adres Centrumgalerij - Blok 2 - bus 289 B-1000 Brussel Tel. +32 2 223 44 21 Fax (think green) +32 2 223 42 75 E-mail info@pefc.be Website www.pefc.be Opgericht in 1999 Aantal medewerkers 5 Omzet - Sociale media (niet meegedeeld)
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een label dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot PEFC een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Certificatie geeft de zekerheid dat iets - een product, een dienst, een procedure - volgens welbepaalde normen gerealiseerd is. Boscertificatie is een procedure waarmee kan worden nagegaan of het bos volgens deze vastgelegde normen wordt beheerd. SPECIALISATIES PEFC garandeert de aanvoer van legaal en duurzaam hout. De boseigenaar die zijn bos laat certificeren engageert zich tot het respecteren van een aantal regels en aanvaardt dat hij op regelmatige basis gecontroleerd wordt door een auditeur. De PEFC- verdeler/industrieel toont op zijn beurt aan dat hij bewust omgaat met de afkomst van zijn bronnen en dus de toekomst van onze planeet. Door zijn engagement moedigt hij het goede beheer van onze bossen aan. Door te kiezen voor producten in hout of op basis van hout, die het PEFC-label dragen, krijgt de consument de garantie dat hij zich niet schuldig maakt aan de ontbossing en illegaal kappen, maar dat hij integendeel zijn steentje bijdraagt tot een gezond en duurzaam bosbeheer. E-NEWS Klik hier voor het laatste nieuws van PEFC
FICHE
OMSCHRIJVING
Google+