FR
OVAM
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
partnerfiche
Bedrijfsnaam OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij BTW _ Contactpersonen + functie Henny De Baets - Administrateur-Generaal Jan Verheyen - Woordvoerder, P.R.-verantwoordelijke Adres Stationsstraat 110 B-2800 Mechelen Tel. +32 15 28 42 84 Fax (think green) +32 15 20 32 75 E-mail info@ovam.be Website www.ovam.be Opgericht in 1981 Aantal medewerkers 378 Omzet - Sociale media
De OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. En dat sinds 1981. De wereldbevolking groeit snel maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars, en daarom uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Vanuit ecologisch en economisch perspectief, kunnen we dus niet meer rond een duurzaam afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer. Daarom zetten we samen onze schouders onder zes duidelijke doelstellingen: - de afvalberg verkleinen; - afval hergebruiken en recycleren; - afval milieuvriendelijk verwerken; - de omslag naar een kringloopeconomie – een economie waarin goederen duurzaam worden geproduceerd en hergebruikt – inzetten; - verontreinigde gronden saneren; - nieuwe bodemverontreinigingen voorkomen. Samen met burgers, bedrijven en collega-overheden maakten we van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende regio. Maar we willen onze samenleving verder sturen richting duurzaam ruimtegebruik en gesloten materialenkringlopen. SPECIALISATIES Het afleveren van bodemattesten, het opvolgen van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, het beoordelen van bodemsaneringwerken in uitvoering E-NEWS
FICHE
OMSCHRIJVING
Google+