FR
IVCIE
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
partnerfiche
Bedrijfsnaam IVCIE BTW - Contactpersonen + functie Marc Adams - Directeur Adres Gaucheretstraat 92-94 B-1030 Brussel Tel. +32 2 209 03 60 Fax (think green) +32 2 209 03 98 E-mail info@ivcie.be Website www.ivcie.be Opgericht in 1974 Aantal medewerkers 22 Omzet - Sociale media (niet meegedeeld)
De Interregionale Verpakkingscommissie (afgekort IVC) is een openbare instelling, opgericht door de 3 gewesten van het land om de wetgeving inzake verpakkingsafval te doen naleven. SPECIALISATIES Zij keurt de algemene preventieplannen goed of weigert ze. De IVC beoordeelt de preventieplannen op basis van objectieve criteria. Zij verleent of weigert erkenningen aan organismen. Eens deze erkend zijn als organisme voor het vervullen van de terugnameplicht, controleert de IVC hun goede werking en kan zij desgevallend hun erkenning schorsen of intrekken; Zij controleert de manier waarop de verpakkingsverantwoordelijken en de erkende organismen de wettelijke percentages van recyclage en nuttige toepassing behalen; Zij verifieert de naleving van de diverse informatieplichten; Zij verifieert de naleving van de bepalingen van het Samen werkingsakkoord door de verpakkingsverantwoordelijken, de erkende organismen, etc.; Zij formuleert voorstellen en adviezen ten behoeve van de Gewestregeringen, zoals de wijziging van de wetgeving bijvoorbeeld; Zij biedt, indien gevraagd, ondersteuning aan de Gewesten voor andere terugnameplichten. E-NEWS Klik hier voor het laatste nieuws van IVCIE
FICHE
OMSCHRIJVING
Google+