PARTNERS - domein ‘geluid’
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
RUBRIEKEN
DIENSTVERLENING BODEM LUCHT GELUID AFVAL & RECYCLING WATER VEILIGHEID ENERGIE
[GELUID]    Geluid   in   engste   zin   is   de   hoorbare   verandering   van   de luchtdruk.   Geluid   kan   ook   in   een   ander   medium   optreden,   bijvoorbeeld door    drukwisselingen    in    water.    In    ruimere    zin    is    geluid    iedere verandering   van   de   heersende   statische   atmosferische   druk,   al   dan   niet hoorbaar.   Heel   algemeen   wordt   onder   geluid   iedere   verandering   van   de dichtheid   van   een   elastisch   medium   verstaan.   Geluid   plant   zich   als   een longitudinale    golfvan    dichtheidswisselingen    van    het    medium    voort. Geluid    kan    door    mensen    of    dieren    met    een    gehoororgaan    worden waargenomen   wanneer   het   trommelvlies   van   het   oor   in   trilling   wordt gebracht   en   het   gehoororgaan   deze   trillingen   verwerkt   tot   signalen   die door    en    met    de    hersenen    worden    geïnterpreteerd.    Een    geluidsbron veroorzaakt   veranderingen   in   luchtdruk   die   zich   in   een   golfbeweging door   lucht   voortbewegen.   Wanneer   zo'n   geluidsgolf   het   trommelvlies bereikt,   wordt   dit   aan   het   trillen   gebracht   in   overeenstemming   met   de frequentie van de geluidsgolf. bron: WIKIPEDIA [DIGITALE VERSIE HFDST. GELUID] Op uw vraag sturen wij u een digtale kopie van dit hoofdstuk. Aanvragen kunt u indienen via info@milieugids.be [NO-NOISE]
Google+