PARTNERS - domein ‘energie’
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
[ENERGIE   _   DUURZAME]    Duurzame   energie   is   energie waarover   de   mensheid   voor   onbeperkte   tijd   kan   beschikken   en   waarbij, door    het    gebruik    ervan,    het    leefmilieu    en    de    mogelijkheden    voor toekomstige   generaties   niet   worden   benadeeld.   Vormen   van   duurzame energie   zijn   bijvoorbeeld   zonne-energie,   windenergie   en   aardwarmte. Soms   worden   de   termen   duurzame   energie   en   hernieuwbare   energie   als synoniemen    gebruikt.    Door    anderen    wordt    er    wel    een    onderscheid gemaakt:   een   hernieuwbare   bron   moet   voor   praktisch   onbeperkte   tijd   gebruiken   zijn,   een   duurzame   energiebron   moet   daarbovenop   ook   nog weinig   milieuschade   met   zich   meebrengen.[2]   In   het   Engels   gebruikt   men ook   de   term   low   carbon   energy,   'CO2-arme   energie'.   Deze   term   wordt   ook gebruikt   ter   beschrijving   van   energiebronnen   die   niet   algemeen   worden erkend    als    duurzaam    of    hernieuwbaar,    zoals    elektriciteit    uit    kolen- centrales   met   CO2-afvang   en   -opslag,   of   kernenergie.   Wereldwijd   werd   2013   ongeveer   19%   van   de   energie   hernieuwbaar   geproduceerd.   De   helft hiervan   werd   geproduceerd   met   moderne   duurzame   energie-technieken, de   andere   helft   kwam   uit   traditionele   biomassa.   De   grootste   moderne energietechniek   was   waterkracht,   welke   goed   was   voor   3.8%   van   de wereldwijde productie. bron: WIKIPEDIA [DIGITALE VERSIE HFDST. ENERGIE] Op uw vraag sturen wij u een digtale kopie van dit hoofdstuk. Aanvragen kunt u indienen via info@milieugids.be […]
RUBRIEKEN
DIENSTVERLENING BODEM LUCHT GELUID AFVAL & RECYCLING WATER VEILIGHEID ENERGIE
Google+