PARTNERS - domein ‘bodem’
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
[BODEM] De bodem is de bovenste laag van de aardkorst maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen. Volgens deze definitie maken vast gesteente en de natte ongerijpte ondergrond van losse sedimenten geen onderdeel uit van de bodem. De bodemvormende processen veroorzaken veranderingen in de samenstelling van de bodem, die onder andere zichtbaar worden in de vorming van zogenaamdebodemhorizonten. Bodem en grond worden in de volksmond vaak door elkaar heen gebruikt, maar de laatste heeft een ruimere betekenis. Voor het begrijpen van natuurlijke processen en de werking van ecosystemen is bodemkunde onontbeerlijk. De mens maakt op veel verschillende manieren gebruik van bodemfuncties. bron: WIKIPEDIA [DIGITALE VERSIE HFDST. BODEM] Op uw vraag sturen wij u een digtale kopie van dit hoofdstuk. Aanvragen kunt u indienen via info@milieugids.be […]
RUBRIEKEN
DIENSTVERLENING BODEM LUCHT GELUID AFVAL & RECYCLING WATER VEILIGHEID ENERGIE Jansen - Merksplas nutsleidingen - grondopzuiging
Google+