PARTNERS - domein ‘afval & recycling’
FR
HOOFDSTUKKEN
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
SOCIALE MEDIA
Amanti ‘productive publicity’ Mercatorstraat 16 B-9100 Sint-Niklaas T.: +32 3 336 15 50 E.: info@amanti.be W.: www.amanti.be
Copyright: www.amanti.be 2017-2018
[AFVAL]    Afval   of   vuilnis   zijn   stoffen,   materialen   en/of   producten waarvan    de    eigenaar    zich    wil    ontdoen.    Weggooien    is    doorgaans wettelijk   niet   toegestaan,   tenzij   dit   gebeurt   in   een   afvalbak.   Het   afval dient   door   een   erkende   afvalinzamelaar   te   worden   opgehaald.   Deze afvalinzamelaar   zal   afhankelijk   van   de   eigenschappen   en   herkomst van    het    afval    een    verwerkingsmethode    kiezen.    In    tegenstelling    tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats. Sinds   de   industriële   revolutie   is   de   hoeveelheid   en   diversiteit   van   het afval   enorm   toegenomen.   Daarnaast   nam   het   aandeel   schadelijk   tot zeer   schadelijke   stoffen   flink   toe.   Doordat   afval   ongecontroleerd   werd gedumpt   en   op   verlaten   plekken   werd   verbrand,   nam   de   druk   op   het milieu   toe.   De   gevolgen   hiervan   werden   voor   mens   en   natuur   steeds meer    merkbaar.    In    de    jaren    70    van    de    20e    eeuw    kwam    er    een kentering   in   het   beleid.   Door   de   toenemende   milieu-impact   en   het toegenomen   bewustzijn   van   de   schaarste   van   grondstoffen   werd   het afvalbeleid   gericht   op   bescherming   van   het   milieu   en   op   hergebruik. Met   de   introductie   van   de   Ladder   van   Lansink   werd   richting   gegeven aan de ideale verwerking van het afval. bron: WIKIPEDIA [RECYCLING]       Recycling       (Nederland)       of       recyclage (Vlaanderen)   is   het   opnieuw   gebruiken   van   materialen.   Recycling   is iets   anders   dan   hergebruik,   waarbij   een   product   (of   delen   daarvan) opnieuw   wordt   gebruikt   zonder   het   daarbij   in   grondstoffen   te   scheiden. Recycling   kan   in   verschillende   vormen   voorkomen:   Recycling   van   de grondstoffen   voor   een   soortgelijk   doel:   bijvoorbeeld   glas.   Sommige grondstoffen   (zoals   plastics   of   papier)   gaan   er   hierbij   in   kwaliteit   op achteruit,   ook   weldowncycling   genoemd.   Recycling   van   de   grondstoffen voor   een   ander   doel:   bijvoorbeeld   aardolie   eerst   gebruiken   om   plastic te    maken,    en    in    tweede    instantie    verbranden    om    de    energie    te gebruiken.   Een   voorwaarde   voor   recycling   is   meestal   het   voorafgaand sorteren van afval. bron: WIKIPEDIA [HFDST. AFVAL & RECYCLING] Op uw vraag sturen wij u een digtale kopie van dit hoofdstuk. Aanvragen kunt u indien via info@milieugids.be […]
RUBRIEKEN
DIENSTVERLENING BODEM LUCHT GELUID AFVAL & RECYCLING WATER VEILIGHEID ENERGIE
Google+